ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Nam Rat, Nong Muang Khai, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองน้ำรัด
น้ำรัด
ย่านยาว
อุทธรณ์
ย่านยาวเหนือ
น้ำรัด