ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Wang Luang, Nong Muang Khai, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังหลวง
วังหลวง
วังหลวง
วังหลวง
วังหลวง