ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Nong Muang Khai, Nong Muang Khai, Phrae

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
ปากยาง
หนองใหม่พัฒนา
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่