อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ - Den Chai, Phrae

พื้นที่ 265.60 km2 คำขวัญ พระเจ้าแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุสุโทนคู่เมือง ประตูล้านนาลือเลื่อง ของพื้นเมืองไม้กวาด เด่นชัยสะอาดงามตา