แม่ฮ่องสอน Mae hong son

คำขวัญ หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวตอง

ภูมิภาค เหนือ ตัวย่อไทย มส ตัวย่ออังกฤษ MSN ISO TH-58 FIPS TH05 ประชากร 242,742 พื้นที่ 12,681.18 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เมืองแม่ฮ่องสอน
Mueang Mae Hong Son
7
หนาวสุดหนาว พันเขาเคล้าทะเลหมอก งามล้ำถ้ำปลาน่ามอง ปางตองครองสง่าคู่พระบารมี
แม่ลาน้อย
Mae Sariang
8
แม่ลาน้อยเลิศล้ำ ถ้ำแก้วงามวิจิตร ผลผลิตถั่วเหลือง ลื่อเลื่องวัดแม่ปาง เมืองสร้างคนดี ประเพณีเขาวงกต
แม่สะเรียง
Mae Sariang
7
เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ
ขุนยวม
Khun Yuam
6
บัวตองบาน ธารน้ำใส น้ำใจงาม นามขุนยวม
ปางมะผ้า
Pang Mapha
4
ถิ่นผีแมน แดนร้อยถ้ำ งามล้ำขุนเขา รวมเผ่าชาวดอย
ปาย
Pai
7
ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศ วิถีชีวิตสงบร่มเย็น
สบเมย
Sop Moei
6
สุดแดนสาละวิน แดนดินพริกกะเหรี่ยง ลือเลี่องครูบาผาผ่า งามตาแม่น้ำเงา ขุนเขาธรรมชาติ ใจสะอาดคนสบเมย