อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - Sop Moei, Mae hong son

พื้นที่ 1,412.70 km2 คำขวัญ สุดแดนสาละวิน แดนดินพริกกะเหรี่ยง ลือเลี่องครูบาผาผ่า งามตาแม่น้ำเงา ขุนเขาธรรมชาติ ใจสะอาดคนสบเมย