อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - Mae Sariang, Mae hong son

พื้นที่ 1,456.60 km2 คำขวัญ แม่ลาน้อยเลิศล้ำ ถ้ำแก้วงามวิจิตร ผลผลิตถั่วเหลือง ลื่อเลื่องวัดแม่ปาง เมืองสร้างคนดี ประเพณีเขาวงกต