อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - Mae Sariang, Mae hong son

พื้นที่ 2,587.40 km2 คำขวัญ เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ